St John's Catholic Primary School, Trowbridge

Primary Wingfield Road, Trowbridge BA14 9EA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,080 104 £261 n/a +3.1%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 15.8 3.32 £1.05 n/a -40%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Nwy data: 18 Ion 2023 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Ardderchog! Yn ystod gwyliau'r Haf mae defnydd nwy eich ysgol wedi gostwng 93% o gymharu âHanner tymor yr haf. Rhwng Dydd Mercher 26 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio160 kWh o nwy sydd wedi costio £11. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hwn yn arbediad o £150 a 460 kg CO2 o gymharu â'r un cyfnod yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Mae hyn yn golygu bod eich defnydd o nwy wedi gostwng yn fwy na'r disgwyl o ystyried newidiadau tywydd. 
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 14% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £610 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Trowch y gwres i lawr 1°C
£630 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Maw 25ain Ebr 2023
2023
1 weithred

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 10fed Chwe 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 12fed Rhag 2022
2022
1 weithred

Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mer 30ain Tach 2022

St John's Catholic Primary School, Trowbridge Staff

St John's Catholic Primary School, Trowbridge Pupils