St Michael's Junior Church School

Junior Newton Road, Bath BA2 1RW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,180 243 £327 n/a +5.5%
Y llynedd 105,000 17,200 £15,700 £12,300 +17%
Nwy Wythnos ddiwethaf 685 144 £20.50 n/a +2.6%
Y llynedd Data ar gael o Iau 05 Hyd 2023
Trydan data: 28 Hyd 2010 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 5 Hyd 2022 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.5C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £110.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 800 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £120 ac wedi cynhyrchu 130 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,500 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£12,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,300 8,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,000 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£350 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
1 weithred

St Michael's Junior Church School joined Energy Sparks!

Iau 7fed Chwe 2019

St Michael's Junior Church School Staff

St Michael's Junior Church School Pupils