St Thomas of Canterbury School

Primary Chancet Wood Drive, Sheffield S8 7TR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,410 284 £212 n/a +17%
Y llynedd 64,700 10,700 £9,700 £4,260 +1.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 734 154 £22 n/a +29%
Y llynedd 160,000 33,500 £4,790 £1,320 -24%
Trydan data: 1 Hyd 2016 - 21 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£510 590 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,200 8,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,100 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,300 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,600 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2019
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Review the Energy Sparks energy usage charts for your school

Iau 20fed Meh 2019

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth i fonitro tymheredd yr ystafell

Iau 20fed Meh 2019
2019
1 weithred

St Thomas of Canterbury School joined Energy Sparks!

Llun 20fed Mai 2019

St Thomas of Canterbury School Staff

St Thomas of Canterbury School Pupils