Wootton St Peter's Primary School

Primary Wootton Village, Boars Hill, Oxford OX1 5HP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 489 98.9 £186 n/a +28%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 224 47 £17.90 n/a +52%
Y llynedd 68,800 14,500 £2,630 dim -17%
Trydan data: 11 Maw 2023 - 22 Medi 2023. Nwy data: 2 Chwe 2020 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£780 280 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£340 890 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£400 1,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£1,100 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Llun 17eg Gorff 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023
2022
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Maw 29ain Maw 2022
2019
1 weithred

Wootton St Peter's Primary School joined Energy Sparks!

Maw 8fed Hyd 2019

Wootton St Peter's Primary School Staff

Wootton St Peter's Primary School Pupils