Lleisiau Newid - archwilio gweledigaeth a gwerthoedd gweithredwyr hinsawdd fel rhan o COP27

5 CA3 Dinasyddiaeth
Dysgu am safbwyntiau gwahanol ymgyrchwyr hinsawdd ifanc o bedwar ban byd gyda chyfres gyfweliadau Lleisiau Newid COP27. Deall agweddau iechyd a chymdeithasol newid hinsawdd a sut y gall pobl ifanc ddefnyddio eu lleisiau helpu i greu newid. Beth fyddech chi'n ei ddweud yn eich cyfweliad Lleisiau Newid eich hun? Y gweithgaredd hwn yw'r cyntaf mewn rhaglen o weithgareddau i nodi COP27.

Ceisiwch wylio rhai o'r sesiynau COP27 ar 10 Tachwedd fel rhan o Ddiwrnod Ieuenctid a Chenedlaethau'r Dyfodol.

A pheidiwch ag anghofio ymuno â'n Diwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr ar 11 Tachwedd ac ennill 50 pwynt i'ch ysgol!