Gweithio gyda'ch Gofalwr i newid amser dechrau'r gwres yn y bore

Disgyblion yn gweithio gyda'r gofalwr i arsylwi ar yr ymateb i newid amser dechrau'r gwres yn y bore

30 CA2 CA3 CA4 CA5
Bydd gennych lawer o gynghreiriaid yn eich cenhadaeth i wneud eich ysgol yn effeithlon o ran ynni. Un o'r pwysicaf o'r rhain yw eich gofalwr ysgol. Yn ogystal â bod y cyntaf yn aml i mewn i'r ysgol yn y bore a'r olaf i adael, yn aml nhw yw'r unig un yn yr ysgol sy'n gwybod sut i weithio'r rheolyddion boeler, gwres a dŵr poeth.

Trafodwch yr amseroedd gorau i wres yr ysgol ddod ymlaen a diffodd bob dydd. Dylai'r rhan fwyaf o ysgolion anelu at i'w gwres ddod ymlaen tua 6am a diffodd tua 30 munud cyn i'r disgyblion adael. Fel arfer nid oes angen gwresogi'r ysgol ar gyfer glanhawyr sy'n gweithio gyda'r nos.

Defnyddiwch y gweithgaredd hwni'ch helpu i ddadansoddi eich amseroedd gwresogi i weld a yw eich gwres yn dod ymlaen yn rhy gynnar neu'n diffodd yn rhy hwyr. Dylid addasu'r amserydd gwresogi fel bod yr ysgol yn cyrraedd y tymheredd gorau posibl wrth i bobl ddechrau cyrraedd, ac oeri ychydig cyn i bobl adael. Gallwch wneud hyn yn araf drwy newid yr amser dechrau yn raddol bob dydd a gwirio’r ymateb a’r adborth gan athrawon a disgyblion. Gofynnwch i’r disgyblion a’r staff a ydyn nhw’n teimlo’n rhy boeth neu’n rhy oer neu’n iawn pan fyddan nhw’n dod i’r ysgol. Os ydyn nhw'n teimlo'n boeth neu'n gyfforddus, fe allech chi geisio newid amser dechrau'r gwres ychydig yn fwy. 

Gallech hefyd gofnodi tymereddau dosbarth bob awr o'r dydd, ac yna gweithio allan a oes angen i'r gwres ddod ymlaen yn gynt neu'n hwyrach. Efallai nad oes angen iddo aros ymlaen drwy'r dydd.