Castle Hills Primary Academy

Primary Jossey Lane, Scawthorpe, Doncaster, South Yorkshire DN5 9ED

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,610 159 £587 n/a +2.9%
Y llynedd 70,200 11,700 £16,700 £5,270 -2.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,870 393 £273 n/a -6.8%
Y llynedd 363,000 76,300 £52,900 £21,700 -2.7%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 17% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £2,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.5 kW yn y gaeaf i 3.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,700 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,300 620 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,400 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,700 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£4,000 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,100 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023

Castle Hills Primary Academy Staff

Castle Hills Primary Academy Pupils