Castle Primary School

Primary Dunster Road, Keynsham BS31 2TS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,330 255 £478 n/a +9.4%
Y llynedd 69,700 11,300 £16,500 £3,200 -4.2%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£820 700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,200 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£720 520 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£3,200 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2017
1 weithred

Castle Primary School joined Energy Sparks!

Gwe 1af Medi 2017

Castle Primary School Pupils