Dorothy Stringer School

Secondary Loder Rd, Brighton. bn1 6pz

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,900 992 £2,620 n/a +0.5%
Y llynedd 555,000 86,300 £103,000 £33,400 -12%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,180 668 £127 n/a +75%
Y llynedd 565,000 119,000 £17,800 dim -6.5%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Nwy data: 27 Gorff 2021 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 63 kW yn y gaeaf i 29 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £7,800 yn flynyddol.
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 550 kWh o nwy gan gostio £22. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,700 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£22,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£35,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£43,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,200 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
2 o weithredoedd

Wedi cael archwiliad ynni

Maw 29ain Maw 2022

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Maw 2022

Dorothy Stringer School Pupils