Frogwell Primary School

Primary Derriads Lane, Chippenham SN14 0DG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,390 122 £333 n/a +13%
Y llynedd 64,800 9,680 £15,000 £7,210 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 321 67.4 £21.30 n/a +8.2%
Y llynedd 171,000 36,000 £8,270 £2,000 n/a
Trydan data: 8 Mai 2022 - 24 Medi 2023. Nwy data: 28 Mai 2022 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 7.6% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £640 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 13%, gan gostio £39 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,100 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,400 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,700 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£7,500 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,700 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Frogwell Primary School Pupils