Hannah More Infants

Infant The Whiteoak Academies of Hannah More Infants and Grove Juniors, Whiteoak Way, Nailsea, North Somerset BS48 4YZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 536 113 £16.10 n/a -0.9%
Y llynedd 68,600 14,400 £2,060 dim -18%
Nwy data: 11 Mai 2021 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.3C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £18.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 450 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £13 ac wedi cynhyrchu 94 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£230 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£260 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£88 1,200 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£170 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Hannah More Infants Pupils