King Edward VI Camp Hill School

Secondary Vicarage Rd, Kings Heath, Birmingham B14 7QJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 1,020,000 175,000 £153,000 £77,900 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 42,700 8,970 £1,280 n/a -12%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 22 Rhag 2021 - 16 Awst 2023. Nwy data: 16 Maw 2023 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 18% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 13,000 kWh o gymharu â11,000 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 10% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Mercher 16 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 48,000 kWh sydd wedi costio £7,300. Mae hyn yn gynnydd o 4,500 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 2,100 kg CO2 ychwanegol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£9,100 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£78,000 89,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£46,000 53,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£23,000 27,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£34,000 42,000 kg CO2
£200,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

King Edward VI Camp Hill School became an active user of Energy Sparks!

Mer 1af Chwe 2023

King Edward VI Camp Hill School Staff

King Edward VI Camp Hill School Pupils