Longvernal Primary School

Primary Clapton Road, Midsomer Norton, Radstock, Somerset BA3 2LP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,080 105 £162 n/a +1.6%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,230 258 £36.90 n/a +11%
Y llynedd 116,000 24,300 £3,480 £1,170 n/a
Trydan data: 1 Ebr 2023 - 25 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 600 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £18 ac wedi cynhyrchu 130 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 2.4% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £77 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£220 230 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,100 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£350 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£120 840 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,400 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Longvernal Primary School Pupils