Matravers School

Secondary Springfield Road, Westbury BA133QH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,060 703 £1,690 n/a +2.5%
Y llynedd Data ar gael o Gorff 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,440 1,140 £361 n/a +24%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 4 Gorff 2023 - 27 Medi 2023. Nwy data: 5 Rhag 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.5C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £810.
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 13% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £5,700 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£22,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£2,600 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Matravers School Pupils