Oasis Academy - Long Cross

Primary Long Cross, Bristol BS11 0LP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 22,300 3,990 £7,720 dim -15%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 29 Hyd 2018 - 30 Meh 2023. Nwy data: 18 Ion 2023 - 6 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 1.1 kW yn y gaeaf i 0.88 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £250 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£770 460 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£870 560 kg CO2
£4,600 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£320 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£1,100 4,500 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Hyd 2022

Oasis Academy - Long Cross Pupils