Penyrheol Comprehensive

Secondary Penyrheol Comprehensive School Pontarddulais Road Gorseinon Swansea SA4 4FG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,030 1,550 £3,340 n/a -3.7%
Y llynedd 414,000 55,800 £105,000 £54,900 -8.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 18,200 3,810 £1,910 n/a +28%
Y llynedd 1,710,000 359,000 £92,000 £63,400 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 26 Chwe 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£8,300 33,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£67,000 260,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,100 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£80,000 36,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£44,000 88,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnewch y switsh

Iau 16eg Chwe 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Adolygu a myfyrio/ Gwiriad dilynol

Maw 20fed Rhag 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dweud wrth arweinwyr beth rwyt ti am iddyn nhw ei wneud am newid hinsawdd

Gwe 18fed Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cwrdd â staff y swyddfa i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Mer 9fed Tach 2022
2022
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwnewch y switsh

Gwe 28ain Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymladd gwastraff bwyd gartref

Mer 26ain Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Energy Council Meeting

Mer 19eg Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddi data solar ysgol

Mer 19eg Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Mer 19eg Hyd 2022

Penyrheol Comprehensive Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Penyrheol Comprehensive mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council