Scawthorpe Sunnyfields Primary School

Primary Rose Crescent, Scawthorpe, Doncaster, South Yorkshire DN5 9EW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,250 140 £187 n/a +0.8%
Y llynedd 54,100 8,910 £8,110 dim +0.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,990 417 £59.60 n/a -0.6%
Y llynedd 251,000 52,700 £7,530 £2,590 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 28 Ion 2022 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 14% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £550 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 200 kWh yn costio tua £5.90. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£650 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,800 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,700 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,100 1,300 kg CO2
£11,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£360 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Maw 12fed Medi 2023

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Medi 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch wasanaeth am y cymudo carbon uchel

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal diwrnod thema teithio cynaliadwy

Gwe 23ain Meh 2023
2023
1 weithred

Diffoddwyd y gwres am yr haf

Llun 22ain Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Llun 24ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 17eg Ebr 2023
2023
3 o weithredoedd

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Gwe 17eg Maw 2023

Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol

Iau 9fed Maw 2023

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Gwe 3ydd Maw 2023

Scawthorpe Sunnyfields Primary School Staff

Scawthorpe Sunnyfields Primary School Pupils