St Joseph's Catholic Primary School, Swansea

Primary Pontardawe Road Clydach Swansea SA65NX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,290 127 £476 n/a +6.5%
Y llynedd 56,500 9,530 £13,800 £4,240 -7.8%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 95.9 10.5 £35.50 n/a +14%
Y llynedd 51,800 8,040 £9,100 dim -20%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a stôr-wresogydd!
Mae'r tywydd yn cynhesu, diffoddwch eich gwres!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6.5%, gan gostio £29 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,100 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£4,800 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,000 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,400 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,200 540 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Maw 2023

St Joseph's Catholic Primary School, Swansea Staff

St Joseph's Catholic Primary School, Swansea Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi St Joseph's Catholic Primary School, Swansea mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council