Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan

Primary Aidan Campus, Maes Ewan, Solva SA62 6TS

Gad i ni edrych ar y data defnydd ynni ar gyfer dy ysgol:

Pethau i'w gwneud

Defnydd trydan eich ysgol dros y y llynedd oedd 40,000 kWh a chynhyrchodd 6,600 kg CO2. Mae hyn yn rhy uchel. Mae ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion yn defnyddio 14,000 kWh. Byddai lleihau eich defnydd o drydan i gyd-fynd â'r lefel hon yn arbed £11,000.  Beth allwch chi ei wneud i helpu?
Dros y flwyddyn ddiwethaf defnyddiwyd 61% o'ch trydan pan oedd yr ysgol ar gau. Beth mae'r athrawon hynny yn ei wneud y tu allan i oriau?? Mae hyn wedi costio £5,900 i'r ysgol.  Amser i weithredu!
Mesura dymhereddau ystafell ddosbarth i ddarganfod a ddylet ti droi'r gwres i lawr i arbed ynni
Dechreuwch arolwg trafnidiaeth fel y gallwch ddarganfod faint o garbon y mae cymuned eich ysgol yn ei gynhyrchu trwy deithio i'r ysgol

Dim gweithgareddau wedi'u cwblhau, dechreua!

Rho gynnig ar yr un hwn yn gyntaf:

Nid yw dy ysgol wedi sgorio unrhyw bwyntiau eto y flwyddyn ysgol hon

Cwblha weithgaredd i sgorio pwyntiau ar Sbarcynni. Dim ond 20 o bwyntiau sydd angen i chi eu sgorio i gael mwy nag yr ysgol nesaf!Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Meh 2022
2019
1 weithred

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Sul 1af Medi 2019

Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan Staff

Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop