Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan

Primary Aidan Campus, Maes Ewan, Solva SA62 6TS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 538 109 £228 n/a -0.5%
Y llynedd 39,800 6,700 £9,520 £7,220 -17%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,900 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£13,000 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,800 710 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£1,700 660 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,500 670 kg CO2
£5,700 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Meh 2022
2019
1 weithred

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Sul 1af Medi 2019

Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan Staff

Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Penrhyn Dewi - Campws Aidan mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop