Pembroke Dock Community School

Primary Bush Street, Pembroke Dock, Pembrokeshire SA72 6LQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 4,380 438 £1,850 n/a +0.2%
Y llynedd 212,000 35,200 £56,700 £24,000 -8.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,430 1,350 £591 n/a +11%
Y llynedd 580,000 122,000 £27,800 £6,740 -16%
Trydan data: 17 Hyd 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £120 ac wedi cynhyrchu 220 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 1,400 kWh o nwy gan gostio £130. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,300 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£33,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£38,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,200 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£11,000 47,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Pembroke Dock Community School Staff

Pembroke Dock Community School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Pembroke Dock Community School mewn partneriaeth â Sustainable Schools Pembrokeshire a Egni Coop