St Michael's Primary School, Aldbourne

Primary Back Lane, Aldbourne, Marlborough, Wiltshire SN8 2BP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 774 73.1 £187 n/a +7.5%
Y llynedd 32,900 5,530 £7,650 dim -3.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 724 152 £48.10 n/a +7.2%
Y llynedd 69,800 14,700 £3,520 dim n/a
Trydan data: 1 Tach 2019 - 25 Medi 2023. Nwy data: 8 Hyd 2021 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 24% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £680 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.5%, gan gostio £13 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£690 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£430 300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£910 660 kg CO2
£5,700 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£290 930 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Trafodwyd effeithlonrwydd ynni gan llywodraethwyr yr ysgol

Gwe 26ain Mai 2023

Started working towards an energy saving target

Mer 24ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Llun 22ain Mai 2023
2023
3 o weithredoedd

Dechreuwyd ymgyrch diffodd ysgol gyfan

Gwe 31ain Maw 2023

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwe 31ain Maw 2023

Dechreuwyd ymgyrch i agor bleindiau a diffodd goleuadau

Gwe 31ain Maw 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Gwe 11eg Tach 2022
2022
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Llun 16eg Mai 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Llun 16eg Mai 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 16eg Mai 2022

St Michael's Primary School, Aldbourne Staff

St Michael's Primary School, Aldbourne Pupils