Stokes Wood Primary School

Primary Blackett Avenue, Leicester LE3 9BX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 898 189 £26.90 n/a +15%
Y llynedd 211,000 44,300 £6,330 £701 n/a
Trydan data: 21 Rhag 2022 - 22 Awst 2023. Nwy data: 17 Meh 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 33% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 1,400 kWh o gymharu â1,000 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 16.2C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £67.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,100 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£970 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,000 7,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£360 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sad 2ail Medi 2023
2023
7 o weithredoedd

Ysgrifennwyd polisi teithio i'r ysgol

Gwe 30ain Meh 2023

Dechreuwyd ymgyrch i agor bleindiau a diffodd goleuadau

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd camau mwy hirdymor i hyrwyddo teithio cynaliadwy ac arbed ynni i'r ysgol

Llun 19eg Meh 2023

Cyflwynwyd polisi ar dymheredd ystafell ddosbarth

Gwe 16eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: 2 year 2 pupils from the Eco team discussed energy saving with a school governor

Gwe 16eg Meh 2023

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Gwe 16eg Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch wasanaeth am y cymudo carbon uchel

Gwe 16eg Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Maw 23ain Mai 2023

Change heating end time

Llun 22ain Mai 2023

Stokes Wood Primary School Pupils