Swindon Academy - Alton Close

Primary Alton Close Swindon Wiltshire SN25HF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 100,000 17,700 £19,600 £4,230 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,150 663 £240 n/a +118%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 30 Meh 2023. Nwy data: 2 Rhag 2022 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,800 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,300 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,700 2,500 kg CO2
£16,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,700 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£18,000 49,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Llun 6ed Chwe 2023

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Mer 1af Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Mer 1af Chwe 2023
2022
2 o weithredoedd

Diffoddwyd dŵr poeth ar benwythnosau

Maw 1af Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Maw 1af Tach 2022
2022
1 weithred

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Sul 23ain Hyd 2022
2022
3 o weithredoedd

Diffoddwyd y gwres am yr haf

Iau 1af Medi 2022

Changed heating start time

Iau 1af Medi 2022

Adolygiad cynhwysfawr o osodiadau rheoli boeleri

Iau 1af Medi 2022
2022
1 weithred

Ychwanegwyd inswleiddio at danciau dŵr poeth a phibellau

Llun 1af Awst 2022

Swindon Academy - Alton Close Staff

Swindon Academy - Alton Close Pupils