Willingdon Community School

Secondary Broad Road, Eastbourne BN20 9QX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,770 582 £865 n/a +6.0%
Y llynedd 324,000 54,200 £48,700 £14,500 -4.8%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,460 307 £43.90 n/a +12%
Y llynedd 421,000 88,400 £12,600 dim -15%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 35 kW yn y gaeaf i 16 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,100 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6%, gan gostio £49 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,500 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£15,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£10,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£8,000 9,800 kg CO2
£58,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Diffoddwyd y gwres am yr haf

Llun 3ydd Ebr 2023
2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 31ain Maw 2023

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Sul 19eg Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Darparwyd gwresogyddion cludadwy ar gyfer staff sy'n gweithio yn ystod y gwyliau

Llun 13eg Chwe 2023

Dechreuwyd ymgyrch i droi offer cegin ymlaen dim ond pan fo angen

Iau 9fed Chwe 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023
2022
1 weithred

Diffoddwyd oergelloedd a rhewgelloedd yn ystod gwyliau'r ysgol

Gwe 16eg Rhag 2022
2022
3 o weithredoedd

Wedi cael archwiliad ynni

Maw 12fed Ebr 2022

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Maw 12fed Ebr 2022

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Llun 11eg Ebr 2022

Willingdon Community School Staff

Willingdon Community School Pupils