Winford Primary School

Primary Felton Lane Winford North Somerset BS40 8AD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,500 147 £225 n/a +0.5%
Y llynedd 73,000 12,200 £11,000 £5,550 -9.2%
Trydan data: 1 Ion 2019 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.7 kW yn y gaeaf i 3.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £590 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 350 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £53 ac wedi cynhyrchu 59 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,700 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,500 6,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,200 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,500 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,600 1,900 kg CO2
£14,000 Dysgu rhagor

Winford Primary School Pupils