Ysgol Gymraeg Pontybrenin

Primary YGG Pontybrenin, Loughor Road, Gorseinon, Swansea. SA46AU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,550 259 £946 n/a +1.4%
Y llynedd 146,000 24,300 £35,100 £9,980 +9.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 556 117 £58.40 n/a +5.3%
Y llynedd 115,000 24,200 £4,970 dim -13%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 16 kW yn y gaeaf i 8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £9,000 yn flynyddol.
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 13,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£24,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,600 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£12,000 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£15,000 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£7,700 3,600 kg CO2
£25,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

Ysgol Gymraeg Pontybrenin Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Ysgol Gymraeg Pontybrenin mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council