Avenue Primary School

Primary 168-174 Avenue Road Extension, Leicester LE2 3EJ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,010 375 £301 n/a +6.4%
Y llynedd 116,000 18,500 £17,500 £1,720 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 657 138 £19.70 n/a -20%
Y llynedd 302,000 63,500 £9,070 £1,460 -23%
Trydan data: 1 Ion 2022 - 19 Medi 2023. Nwy data: 1 Ion 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 6.4%, gan gostio £18 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 9.6 kW yn y gaeaf i 5.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £530 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,200 8,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,400 4,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,900 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£520 590 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£670 4,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Iau 5ed Ion 2023
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Iau 15fed Rhag 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Gwe 9fed Rhag 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 12fed Ion 2022

Avenue Primary School Pupils