Stanton Vale School

Special Thoresby Road, Long Eaton, Derbyshire NG10 3NP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,330 166 £853 n/a -3.3%
Y llynedd 122,000 15,300 £35,000 £30,100 -5.8%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,600 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £360 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 11 kW yn y gaeaf i 7.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,500 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,400 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£38,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 7,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£8,000 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Iau 6ed Gorff 2023
2023
2 o weithredoedd

Turn-off screen savers on computers

Maw 30ain Mai 2023

Uwchraddiwyd cyfrifiaduron

Maw 30ain Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Gwe 14eg Ebr 2023

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Maw 11eg Ebr 2023
2023
1 weithred

Uwchraddiwyd cyfrifiaduron

Llun 6ed Maw 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Chwe 2023

Stanton Vale School Pupils