Fairfield Spencer Academy

Primary Toton Lane, Stapleford, Nottingham, Nottinghamshire NG9 7HB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,660 232 £399 n/a +3.0%
Y llynedd 136,000 21,600 £20,500 £3,420 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 385 80.9 £11.60 n/a +15%
Y llynedd 362,000 76,000 £10,900 £2,200 -5.4%
Trydan data: 18 Mai 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 9.2 kW yn y gaeaf i 4.3 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,700 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 3%, gan gostio £12 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,100 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,000 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,800 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£3,300 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023

Fairfield Spencer Academy Pupils