Hallam Fields Primary School

Primary Long Meadow Way, Leicester LE4 3LL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,230 120 £383 n/a +2.2%
Y llynedd 54,000 8,960 £16,700 £6,960 +9.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 893 188 £80.60 n/a +18%
Y llynedd Data ar gael o Mer 11 Hyd 2023
Trydan data: 18 Tach 2020 - 24 Medi 2023. Nwy data: 11 Hyd 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £93 ac wedi cynhyrchu 50 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.5 kW yn y gaeaf i 2.4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £870 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,400 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,900 3,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£5,100 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£2,000 1,100 kg CO2
£9,400 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£180 850 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Iau 4ydd Mai 2023

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 22ain Medi 2022

Hallam Fields Primary School Staff

Hallam Fields Primary School Pupils