Bere Regis School

Primary Southbrook, Bere Regis, Wareham, Dorset BH20 7DB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 682 51.8 £102 n/a +16%
Y llynedd 33,600 4,510 £5,040 £1,500 +17%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 16%, gan gostio £14 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.6 kW yn y gaeaf i 1.7 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £350 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£340 400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,200 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£550 610 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,500 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Bere Regis School Pupils