Brackensdale Spencer Academy

Primary Walthamstow Drive, Mackworth Estate, Derby, Derbyshire DE22 4BS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,870 569 £431 n/a +84%
Y llynedd 148,000 25,200 £22,200 £11,200 -0.4%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 15 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£3,000 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£11,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,700 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,800 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,300 4,000 kg CO2
£27,000 Dysgu rhagor

Brackensdale Spencer Academy Staff

Brackensdale Spencer Academy Pupils