Barley Croft Primary School

Primary Malham Close, Beaumont Leys, Leicester LE4 0UT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,830 139 £274 n/a +4.6%
Y llynedd 100,000 14,100 £15,100 £5,480 -5.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,820 382 £54.50 n/a -11%
Y llynedd 280,000 58,800 £8,410 £2,400 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 24 Medi 2023. Nwy data: 18 Mai 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 13 kW yn y gaeaf i 5.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £570 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,100 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £64 ac wedi cynhyrchu 200 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£940 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,600 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,000 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£720 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,000 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Gwe 29ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 29ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Llun 25ain Medi 2023
2023
1 weithred

Wedi dadrewi rhewgelloedd

Llun 7fed Awst 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Diffodd y gwres ar gyfer yr haf

Llun 17eg Ebr 2023

Dechreuwyd ymgyrch i gadw'r drysau a'r ffenestri ar gau pan fydd y gwres ymlaen

Sul 9fed Ebr 2023
2023
4 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Sul 19eg Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Sul 12fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Sul 12fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Byddwch yn Arwr Ynni

Llun 6ed Maw 2023

Barley Croft Primary School Staff

Barley Croft Primary School Pupils