Beauchamp College

Secondary Ridge Way, Oadby, Leicestershire LE2 5TP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 21,600 4,380 £6,730 n/a -4.2%
Y llynedd 1,130,000 192,000 £344,000 £190,000 -2.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Mai 2024
Trydan data: 18 Tach 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2023 - 25 Mai 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£33,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£190,000 110,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£110,000 62,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£24,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£51,000 30,000 kg CO2
£150,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Mer 11eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymgyrchu dros ddiwrnod di-gig o ginio ysgol

Mer 11eg Ion 2023
2022
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Iau 8fed Rhag 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Iau 1af Rhag 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 1af Rhag 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

Beauchamp College Pupils