Wyndham Spencer Academy

Primary Wyndham Street, Alvaston, Derby, Derbyshire DE24 0EP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,510 185 £377 n/a -1.0%
Y llynedd 136,000 18,500 £20,400 £7,960 +4.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 327 68.6 £9.80 n/a +0.9%
Y llynedd 226,000 47,400 £6,770 £715 -30%
Trydan data: 14 Rhag 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 13 kW yn y gaeaf i 5.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,100 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 830 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £57 ac wedi cynhyrchu 140 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,300 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£840 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,100 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,300 9,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,000 9,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Iau 9fed Maw 2023
2023
2 o weithredoedd

Gosodwyd gwresogyddion dŵr trydan pwynt defnydd

Mer 11eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Sul 1af Ion 2023
2022
2 o weithredoedd

Started working towards an energy saving target

Maw 6ed Rhag 2022

Adolygiad cynhwysfawr o osodiadau rheoli boeleri

Maw 6ed Rhag 2022

Wyndham Spencer Academy Pupils