Sunnyside Spencer Academy

Primary Great Hoggett Drive, Beeston, Nottingham, Nottinghamshire NG9 4HQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,260 121 £189 n/a +5.4%
Y llynedd Data ar gael o Gorff 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 67,000 14,100 £2,010 dim n/a
Trydan data: 26 Gorff 2023 - 28 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 28 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 24% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £550 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Rheolydd thermostatig yr ysgol yn 0.74 yw uwch na'r cyfartaledd. Gwerth cyfartalog ar gyfer ysgolion yw 0.62 a gwerth perffaith yw 1.0. Po isaf yw'r gwerth o dan 1.0, y gwaethaf yw rheolaeth thermostatig yr ysgol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£610 570 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£350 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,200 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£83 580 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£89 620 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 7fed Medi 2023
2023
2 o weithredoedd

Started working towards an energy saving target

Maw 11eg Gorff 2023

Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Gwe 7fed Gorff 2023
2023
1 weithred

Wedi dadrewi rhewgelloedd

Gwe 9fed Meh 2023
2023
4 o weithredoedd

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Gwe 5ed Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Mer 3ydd Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Staff a disgyblion yn derbyn archwiliad ynni Sbarcynni

Mer 3ydd Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwiliwch i golli gwres yn eich ysgol gyda chamera delweddu thermol

Mer 3ydd Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Uwchraddiwyd gweinyddion TG

Iau 20fed Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfod yn union faint o fwyd y mae eich ysgol yn ei wastraffu

Maw 18fed Ebr 2023

Sunnyside Spencer Academy Pupils