Rushcliffe Spencer Academy

Secondary Boundary Road, West Bridgford, Nottingham, Nottinghamshire NG2 7BW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,300 1,110 £1,700 n/a -9.9%
Y llynedd 752,000 126,000 £113,000 £44,800 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,530 322 £46 n/a +8.4%
Y llynedd 545,000 114,000 £16,400 dim n/a
Trydan data: 30 Maw 2022 - 26 Medi 2023. Nwy data: 22 Ebr 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 88 kW yn y gaeaf i 37 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,300 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 660 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £65 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£33,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£45,000 51,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£18,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
5 o weithredoedd

Diffoddwyd dŵr poeth ar benwythnosau

Mer 13eg Medi 2023

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Mer 13eg Medi 2023

Gwnaeth y staff drafod effeithlonrwydd ynni mewn cyfarfod staff

Maw 5ed Medi 2023

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Llun 4ydd Medi 2023

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 1af Medi 2023
2023
1 weithred

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 21ain Gorff 2023
2023
2 o weithredoedd

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023

Ychwanegwyd amseryddion at argraffwyr a llungopïwyr

Mer 7fed Meh 2023
2023
2 o weithredoedd

Change heating end time

Mer 24ain Mai 2023

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Maw 9fed Mai 2023

Rushcliffe Spencer Academy Pupils