Broom Valley Community School

Primary Broom Valley Road, Broom Valley, Rotherham, South Yorkshire, S60 2QU S60 2QU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,510 247 £953 n/a +2.5%
Y llynedd 123,000 20,200 £30,600 £13,300 -15%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 310 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £77 ac wedi cynhyrchu 51 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.5%, gan gostio £23 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,200 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£20,000 8,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,000 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£6,500 3,000 kg CO2
£23,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

Broom Valley Community School Staff

Broom Valley Community School Pupils