Caldecote Community Primary School

Primary 164 Hallam Crescent East, Braunstone, Leicester, Leicestershire LE3 1FF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,020 424 £60.50 n/a +6.1%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 31 Maw 2023 - 22 Awst 2023. Nwy data: 2 Awst 2023 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae defnydd trydan dros nos o 3.7 kW yn isel o gymharu ag ysgolion eraill gyda nifer tebyg o ddisgyblion sydd â llwyth sylfaenol o 5.5 kW.  Da iawn!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Caldecote Community Primary School Staff

Caldecote Community Primary School Pupils