Campsmount Academy

Secondary Ryecroft Road, Norton, Doncaster, South Yorkshire DN6 9AS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 10,300 948 £3,780 n/a +2.3%
Y llynedd 482,000 75,300 £116,000 £73,000 -12%
Nwy Wythnos ddiwethaf 954 200 £139 n/a +78%
Y llynedd 199,000 41,700 £28,900 dim -50%
Trydan data: 1 Meh 2019 - 25 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 39 kW yn y gaeaf i 24 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £8,200 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 910 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £180 ac wedi cynhyrchu 150 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£34,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,100 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£61,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£110,000 50,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£6,500 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Campsmount Academy Pupils