Chellaston Fields Spencer Academy

Primary Riber Drive, Chellaston DE73 6WS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,760 180 £264 n/a +15%
Y llynedd 58,300 9,770 £8,740 £4,930 +10%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,470 309 £44.10 n/a +14%
Y llynedd 121,000 25,500 £3,640 dim -3.6%
Trydan data: 7 Rhag 2020 - 26 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 77% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £3,200 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 15%, gan gostio £34 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£950 6,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,400 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,900 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,700 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Chellaston Fields Spencer Academy Staff

Chellaston Fields Spencer Academy Pupils