Clifton Community School

Secondary Middle Lane, Rotherham S65 2SN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,420 843 £3,200 n/a +2.1%
Y llynedd Data ar gael o Tach 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,010 842 £581 n/a +19%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 11 Tach 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 16 Awst 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.1%, gan gostio £66 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 2.3% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £1,400 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£36,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,900 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Clifton Community School Pupils