County High School - Beetons Way Campus

Secondary Beetons Way, Bury St Edmunds IP32 6RF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,970 581 £895 n/a +3.4%
Y llynedd 278,000 46,500 £41,700 £18,900 -16%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,790 376 £53.70 n/a -38%
Y llynedd 766,000 161,000 £23,000 dim -9.2%
Trydan data: 31 Maw 2019 - 27 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 22 kW yn y gaeaf i 13 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,600 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£4,600 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£19,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,200 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,500 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

County High School - Beetons Way Campus Staff

County High School - Beetons Way Campus Pupils