East Huntspill Primary Academy

Primary New Road, East Huntspill, Highbridge, Somerset, TA9 3PT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 394 80.1 £109 n/a +14%
Y llynedd 16,600 2,790 £3,360 £362 n/a
Trydan data: 1 Ebr 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£250 160 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£200 120 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£540 360 kg CO2
£3,500 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Dylunio posteri i atgoffa disgyblion i beidio â gwastraffu bwyd

Gwe 26ain Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 19eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 19eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Gwe 19eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 19eg Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfyddwch pam mae gwastraff bwyd yn ddrwg i'r blaned

Gwe 28ain Ebr 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am wastraff bwyd yn eich ysgol

Gwe 28ain Ebr 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Llun 27ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhannu'r neges arbed ynni gyda rhieni a'r gymuned leol

Gwe 24ain Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Gwe 17eg Maw 2023

East Huntspill Primary Academy Staff

East Huntspill Primary Academy Pupils