Falmouth School

Secondary Trescobeas Road, Falmouth, Cornwall TR11 4LH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 456,000 68,900 £135,000 £68,700 -2.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,720 992 £142 n/a +5.1%
Y llynedd 804,000 169,000 £24,100 dim +12%
Trydan data: 1 Meh 2021 - 10 Medi 2023. Nwy data: 20 Medi 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 18% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £12,000 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,300 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £160 ac wedi cynhyrchu 240 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£12,000 6,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,500 39,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£39,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£73,000 39,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,600 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd