Glenmoor Academy

Secondary Beswick Avenue, Ensbury Park BH10 4EX

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,910 1,040 £1,390 n/a +4.2%
Y llynedd 282,000 35,000 £56,600 £20,000 -2.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,950 1,250 £452 n/a +93%
Y llynedd 526,000 111,000 £40,000 dim n/a
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 1 Ion 2022 - 20 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£7,200 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,000 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,200 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£20,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Glenmoor Academy Pupils