Harris Academy Falconwood

Secondary The Green, Welling, Kent DA16 2PE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 16,700 1,900 £2,500 n/a +2.7%
Y llynedd 737,000 120,000 £111,000 £65,600 -8.4%
Trydan data: 23 Mai 2021 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 560 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £84 ac wedi cynhyrchu 91 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 43 kW yn y gaeaf i 28 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £6,100 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£13,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£66,000 72,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£23,000 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£19,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£20,000 24,000 kg CO2
£120,000 Dysgu rhagor

Harris Academy Falconwood Pupils