Harris Academy South Norwood - Beulah Hill Campus

Secondary Spurgeon Road, Upper Norwood SE19 3UG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,430 417 £815 n/a -9.0%
Y llynedd 288,000 38,000 £43,200 £9,050 +9.7%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 27 kW yn y gaeaf i 15 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,300 yn flynyddol.
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 25,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,100 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,100 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Academy South Norwood - Beulah Hill Campus Staff

Harris Academy South Norwood - Beulah Hill Campus Pupils