Oasis Academy - South Bank

Secondary 75 Westminster Bridge Road, London SE1 7HS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 8,770 1,750 £2,720 n/a +12%
Y llynedd 447,000 74,500 £165,000 £105,000 -15%
Nwy Wythnos ddiwethaf 417 87.6 £25 n/a -14%
Y llynedd Data ar gael o Sul 01 Hyd 2023
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2022 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 12%, gan gostio £290 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 620 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £230 ac wedi cynhyrchu 100 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£10,000 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£88,000 48,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£65,000 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£29,000 16,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£23,000 13,000 kg CO2
£72,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - South Bank Pupils